Modernizácia dopravných ciest do skladu mäkkých surovín o výkone 120 t h